Dumating na ang bagong pag-asa
Ng ating bansang sinisinta
Ang DOST ay sumilang na
Lingkod ng bayan sa t’wina.

Pagtuklas ng bagong karunungan
Sa iba’t ibang uring agham
Ang mithii’y kasaganaan at kaunlaran
Ng ating Lipunan.

Ibandila ang kanyang sagisag
Ya’y tanda ng pagsisikap
Pagtupad ng ‘ting pangarap ay biyayang malalasap
Magpugay tayo ng sabay-sabay.

Mabuhay, mabuhay, ang DOST
Ang siyensiya’y sandigan ng maunlad na bayan
Layuni’y dakila at maipagkakapuri
Magkaisa ng dalangin para sa inang bayan.

Mabuhay, mabuhay, ang DOST
Ang siyensiya’y sandigan ng maunlad na bayan
Layuni’y dakila at maipagkakapuri
Magkaisa ng dalangin para sa inang bayan.