Ako ay Pilipino, taos pusong nanunumpa sa watawat ng Pilipinas,
at sa bansang Kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan;
na pinakikilos ng sambayanang makaDiyos, makakalikasan, makatao, at makabansa.